1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot preču atgriešanas iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces īpašumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs SIA “LightLux”, juridiskā adrese Pūces iela 15 - 8, Rīga, LV-1082, tālruņa numurs: 27117849, e-pasta adrese: info@tavagaisma.lv  par lēmumu atteikties no šā līguma.
Atteikuma radītās sekas:

5. Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, izņemot piegādes izmaksas un papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais piegādes veids, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma.

6. Jums preces jānodod tavagaisma.lv noliktavā Viskaļu ielā 31, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Lūdzu ņemt vērā, ka SIA LightLux par precēm, kas sūtītas pa ekprespastu, to pieņemšanas brīdī ir tiesības fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu. Gadījumos, kad nosūtot preces uz SIA LightLux noliktavu, izmantojot kurjerpastu, SIA LightLux konstatēs preces bojājumus vai preces neatbilstību vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi, Jūs tiksiet informēts un Jums tiks nosūtīta konstatācijas akta kopija. Rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Viskaļu ielā 31, iepriekš saskaņojot laiku par preču atgriešanu. Atgriežot preces ar kurjeju, kurjeru izsauc TavaGaisma.lv atbildīgā persona, naudas līdzekļu atmaksas brīdī no Jums tiks noskaitīta summa par kurjera izsaukumu, summa ir atkarīga no atrašanās vietas Latvijas teritorijā.

7. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

8. Jūs esat atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. 

9. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tik tālu, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei. (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, iepazīties vizuāli ar gaismas ķermņa izskatu, izmēru, taču neveicot nekādas manipulācijas, tai skaitā nenoplēšot aizsargplēves. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

SIA „LightLux” lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, piemēram, preci lietot tik daudz,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā, piemēram, iepazīties vizuāli un pārbaudīt izmērus, bet lūgums neveikt nekādas manipulācijas, tai skaitā nenoplēst aizsargplēves, nesabojāt un neizmest oriģinālo iepakojumu un tā piederumus.

10. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

11. Izņemot šo noteikumu 12. punktā norādītos gadījumus, Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:

11.1. izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA „LightLux” piedāvātais standarta piegādes veids;

11.2. preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, izņemot gadījumus, kad SIA „LightLux” ir piekritis segt šīs izmaksas vai nav informējis Jūs, ka Jums ir jāsedz izmaksas;

11.3. preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai Jūs neesat atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja SIA „LightLux” nebūs Jūs informējis par atteikuma tiesībām patērētāju tiesību aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:


12.
 Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

·        preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

·        preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

·        prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

·        prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

·        patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

13. Pirkuma līguma kopijas interneta veikals tavagaisma.lv neuzglabā.

14. Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu (27117849) vai sūtiet e-pastu: info@tavagaisma.lv.

15. Pirkuma pieteikumu Jūs varat aizpildīt latviešu valodā.

16. Interneta veikalā tavagaisma.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar tavagaisma.lv pa e-pastu: info@tavagaisma.lv, tel. 27117849, lai izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem.

17. SIA „LightLux” informē, ka konstatējot atpakaļ atdotās preces vērtības zudumu, vērsīsies tiesā ar prasības pieteikumu par SIA „LightLux” radīto zaudējumu segšanu, kas radušies patērētāja rīcības rezultātā.

18.
 Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi – info@tavgaisma.lv vai lūdzam sūdzību iesniegt rakstveidā, nosūtot uz šādu adresi: Rīga, Pūces iela 15 – 8, LV-1082

Sūdzība tiks izskatīta 14dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.