Aizsardzības klase ir apzīmēta ar īsiem simboliem, kas sastāv no diviem koda burtiem IP un koda cipariem attiecībā uz aizsardzības klasi.

Piemērs: IP65

Divi cipari apzīmē dažādas vides ietekmes formas:

• Pirmais cipars apzīmē aizsardzību pret priekšmetu iekļūšanu.

• Otrais cipars norāda aizsardzību pret šķidrumu iekļūšanu.

Jo lielāka ir katra cipara vērtība, jo lielāka ir aizsardzība. Piemēram, gaismeklis, kura apzīmējums ir IP54, būs labāk aizsargāts pret vides faktoriem nekā cits līdzīgs gaismeklis, kas atzīmēts ar IP42.

IP TABLE:

IP..

Pirmais cipars:
Priekšmetu iekļūšana

Otrais cipars:
Šķidruma iekļūšana

0

Bez aizsardzības

Bez aizsardzības

1

Aizsargā pret cietiem objektiem lielākiem par 50mm, piemēram, rokas, lieli priekšmeti.

Vertikāli pilošs ūdens.

2

Aizsargā pret pirkstiem vai līdzīga izmēra priekšmetiem virs 12,5mm.

Vertikāli pilošs ūdens maksimāli 15° leņķī.

3

Aizsargā pret darba rīkiem, liela izmēra vadiem virs 2,5mm.

Smidzinošs ūdens, kas krīt maksimāli 60° leņķī.

4

Aizsargā pret vadiem, skrūvēm, utt virs 1mm.

Šļakstošs ūdens no jebkura virziena.

5

(Ierobežoti) pret putekļu iekļūšanu (neveido bīstamus nosēdumus).

Ūdens strūkla no 6.3 mm uzgaļa no jebkura virziena.

6

Pilnīgi aizsargāts pret putekļu iekļūšanu.

Ūdens strūkla no 12.5 mm uzgaļa no jebkura virziena.

7

N/A

Iemērkšana ūdenī līdz 1 metra dziļumam.

8

N/A

Pastāvīgu iemērkšanu ūdenī. Papildus nosacījumus definē ražotājs (piem., iekārta var nebūt hermētiski noslēgta, bet tai ir jāfunkcionē).

9

N/A

Aizsargāts pret augstu spiedienu, augstas temperatūras ūdens strūklas mazgāšanu.